A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Семенівська гімназія №2 Семенівської міської ради Чернігівської області

Інформація про психологічну службу

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

              Діяльність психологічної служби включає такі основні  напрями:

 діагностика -психологічне обстеження дітей і підлітків, їх  груп та колективів, умов навчання та розвитку;

 корекція -здійснення психолого-педагогічних заходів для  усунення відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, схильність до правопорушень;

 реабілітація -надання психолого-педагогічної допомоги дітям,
підліткам, молоді, які знаходяться у кризовій ситуації,
постраждали від соціальних, технічних, природних катастроф,
перенесли тяжкі хвороби, стреси тощо;

 профілактика -своєчасне попередження відхилень у становленні
особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктам та
інше;

 консультативно-методична допомога всім учасникам  навчальновиховного процесу з питань виховання дітей, підлітків,  створення психологічних умов для їх розвитку, допомога органам  державного управління освітою в оцінці професійної придатності  педагогічних та управлінських кадрів;

 просвітницько-пропагандистська робота з підвищення  психологічної культури в закладах і установах освіти;

 психологічна експертиза -участь в оцінці нових технологій  навчання і виховання дітей, підлітків, молоді, педагогічних  іновацій, визначенні доцільності їх впровадження, сприяння  розробці та використанню нових діагностичних методик;

 психологічна прогностика -створення моделей поведінки групи та особистості, прогнозування психічного розвитку тощо.
 

 

Метою діяльності психологічної служби:

 сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров'я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

 

Основні завдання психологічної служби на 2021- 2022 н.р:

- забезпечити психологічний супровід процесу навчання та виховання дітей, новоприбулих учнів зокрема і в період адаптації до нових умов навчання.

- підвищувати рівень психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, педагогів, батьків;

- підвищити ефективність діяльності практичного психолога й соціального педагога шляхом використання соціально-психологічних і комп'ютерних технологій;

- сприяти профорієнтаційному самовизначенню учнів, здійснювати психологічний супровід до профільного та профільного навчання учнів;

- сприяти розвитку здібностей учнів;

- здійснювати профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, профілактику шкідливих звичок, превентивну освіту, профілактику девіантної поведінки підлітків.

- збереження та розвиток психічного здоров’я школярів.

- підвищення ефективності психологічного супроводу дітей, що потребують підвищеної педагогічної уваги.

- посилення просвітницької роботи серед педагогів та батьків щодо проблеми булінгу в освітньому середовищі, кібербулінгу, загрозами, які може нести Інтернет.

- створення умов для формування у школярів мотивації до самовиховання і саморозвитку.

- подолання труднощів у міжособистісних стосунках, розв’язання конфліктів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора